Portfolio3

Webdesign Bimmerman ICT

Woonzorgcentrum De Stilen, Terschelling:


Audit St. Perspekt met als resultaat het behalen van een gouden keurmerk (nov. 2012):

- adviseren, verzamelen en ordenen van alle van toepassing zijnde documenten;

- ondersteunen tijdens de audit;

- communicatie.


Nieuwbouwtraject De Stilen (2012)

Tijdens en na het verandertraject van een oude zorginstelling naar een hypermodern multifunctioneel centrum waarbij niet alleen het gebouw maar ook de diensten veranderen, was er behoefte aan een omschrijving van alle nieuwe werkprocessen.

Ook doordat er nieuwe ruimten met vergaderfaciliteiten beschikbaar kwamen, moesten er reserveringsformulieren gemaakt worden, zoals:

- algemene informatie en reserveringsformulieren t.b.v. de vergaderfaciliteiten;

- draaiboek reserveren en dienstverlening bij condoleances t.b.v. receptie, catering en facilitair;

- checklisten bij reserveringen t.b.v. receptie en facilitair.


Bewegwijzering (mei 2013)

De Stilen bestaat uit drie gebouwen van vier verdiepingen met appartementen voor wonen en zorg, kleinschalige zorgwoningen, een auditorium met mortuarium, kantoren, receptie, restaurant en een huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijk.

De Haan nam zowel de externe als de interne bewegwijzering op zich:

- offertetraject opstarten;

- voortgangsbewaking;

- aanspreekpunt namens opdrachtgever met gemeente, bouwmanager, leveranciers en externe huurders;

- begeleiding leverancier bij plaatsing.


Officiële opening en seminar (mei 2013)

Op 31 mei opende staatssecretaris van Rijn de nieuwbouw van De Stilen. De openingsceremonie m.m.v. Theater Tol uit België werd verzorgd door artistiek directeur van Oerol, Joop Mulder.

De Haan ondersteunde de officiële opening met:

- een draaiboek;

- tekst- en lay-outadvies bij de totstandkoming van de uitnodiging;

- aanvragen vergunningen;

- voortgangsbewaking;

- signaleren (knelpunten)

- adviseren (extra formatie, aankleding locatie, logistiek, choreografie, catering)

- reserveringen;

- aanspreekpunt namens opdrachtgever met alle partijen: secretariaat staatssecretaris, gemeente, artistiek directeur,   hotels, rederij, busmaatschappij...;

- communicatie;

- persberichten;

- Powerpoint-presentatie t.b.v. het seminar.


Open middag (mei 2013)

Op 25 mei hield MFC De Stilen een open middag ten behoeve van de eilandbewoners op Terschelling.

De Haan ondersteunde met:

- vergunning;

- een draaiboek;

- flyer;                                                                                             

- persberichten en advertentie;

- voortgangsbewaking;

- doorlopende fotovoorstelling van de nieuwbouw;

- adviseren (extra formatie, aankleding locatie, logistiek, choreografie, aanbod activiteiten);

- signaleren (knelpunten);

- zaken uit handen nemen.


Artiestenoptreden (mei 2013):

Op 30 mei trad Willeke Alberti op in De Stilen.

De Haan ondersteunde met:

- de aanvraag bij de Foundation;

- een draaiboek;

- de uitnodiging aan en entreekaartjes voor bewoners;          

- media-aandacht;

- aanspreekpunt namens de opdrachtgever met: Willeke, artiesten, management en technici;

- diverse reserveringen;

- advies (inrichting zaal, catering, vervoer, formatie)

- voortgangsbewaking.
Portfolio >>>

Portfolio >>>

Portfolio